Top Social

Laur Wierzbaka


Cover illustration for Young Poets Anthology "Laur Wierzbaka", Poznań 2014.

Projekt okładki pokonkursowego tomiku poetyckiego Laur Wierzbaka,
Ogólnopolski konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży, Poznań 2014.