Top Social

EdwinaMeet Edwina (aka Edzia) and her friend the Monster. She is the main character of an online course that I illustrated for Centrum Głoska to the concept of Katarzyna Czyżycka (language therapist for bilingual children). This course teaches children how to read. It's a series of exercises to be prnted out at home and repeated as much as needed. 

Poznajcie Edwinę (także znaną jako Edzia) i jej przyjaciela Potwora. Edzia to główna bohaterka kursu online porwadzonego przez Centrum Głoska, wymyślonego i prowadzonego przez Katarzynę Czyżycką (logopedę dzieci dwujęzycznych). Kurs uczy dzieci czytania. To seria ćwiczeń do wydrukowania w domu i powtarzania według potrzeb najmłodszych.