Top Social

Domowy ekolog


Cover illustration for Polish children's magazine "Świerszczyk" for Clean Up the World day - issue September 2013. And inside: illustrations to the story "Domowy Ekolog" by Magda Kiełbowicz, pages:20-25.

Projekt okładki dla magazynu dla dzieci "Świerszczyk", temat wydania: Sprzątanie Świata, wrzesień 2013. A w środku: ilustracje do opowiadania Magdy Kiełbowicz "Domowy Ekolog", str. 20-25.